Rökgaskondensat

Rökgaskondensat ger ofta problem med såväl höga susp-halter som tungmetaller. Vi har kompletta systemlösningar för att på ett effektivt sätt uppnå en renare process som ger mindre igensättningar i spraydysor och ett rent utgående vatten.

Våra produkter omfattar:

  • Filtercykloner -ny crossflow-filtrering
  • Hydrocykloner för driftsäker partikelavskiljning utan förbrukningsmaterial
  • Jonbytarfilter för avskiljning av tungmetaller
  • UF -ultrafilter för fin partikelavskiljning
  • RO -avskiljning på molekylnivå av salter, vissa metaller, mm
  • LindbergLab ® HM Plus för tungmetallsfällning

Kontakta oss