08-544 409 50    

Fällningsmedel och koagulanter

  • Metallsalt-baserade fällningsmedel
  • Polymerer, anjon/katjon
  • Polymeriserade fällningsmedel

Kontakta oss för mer information.

Utprovning av rätt produkt innebär ofta s k jar-tester