VATTENRENING

Komponenter och nyckelfärdiga system för:

-Avhärdning
-RO – omvänd osmos
-UF – ultrafilter
-Jonbytare
-Partikelfiltrering
-Fällning/flockning

KYLVATTEN

Helhetslösningar för kylvatten:

-Kemiska tillsatskemikalier
-Kemikaliefri teknik
-Tekleen Backspolande filter
-Iwaki Doseringssystem
-Spoldysor för kylvattentankar
-Styrsystem

MATARVATTEN

Komplett sortiment:

-Kemiska tillsatskemikalier
-Förbehandling
-Doseringsutrustning
-Analysutrustning
-Felsökningsutredningar
-Utbildning

PROCESSVATTEN

Teknik och kunnande för:

-Stålindustri
-Pappers/massaindustri
-Livsmedelstillverkning
-Kraftvärmeverk
-Läkemedelsindustri
-Verkstadsindustri

Senaste nytt