Kylvattenkemikalier

Kylvattenkemikalier

Vårt sortiment omfattar en rad mycket effektiva tillsatser, men framförallt har vi omfattande erfarenhet och kunskap om vad som göras i ett kylvatten för att förbättra vattenkvalitén.

Kylvattenkemikalier:

  • Korrosions- och beläggningsinhibitorer för öppna och slutna kylvattensystem
  • Dispergeringsmedel
  • Biocider
  • Ytaktiva medel
  • Rengöringskemikalier

Kontakta oss

Bilden ovan visar en kondensor före vår vattenbehandling.
Bilden under visar samma kondensor 6 månader senare, med vår vattenbehandling.