Kemisk rengöring – CIP

Kemisk rengöring av värmeväxlare och andra applikationer blir en allt viktigare åtgärd i dagens löpande underhåll och energieffektivisering.

Vi erbjuder våra effektiva och miljöanpassade rengöringskemikalier som vi väljer ut för din applikation.

Om kunden själv vill utföra rengöringar levererar vi rengöringsutrustningar som finns i olika standardutföranden. Vi kan också erbjuda utrustningar som är helt anpassade efter er anläggning och specifika önskemål.

Kontakta oss

Gemensamt för våra CIP-modeller är att de är byggda med många års erfarenhet och kunskap om vad som verkligen fungerar vid kemisk rengöring.