Vattenrening

Produkter för vattenrening:

  • UF -Ultrafilter
  • RO-system
  • Jonbytare: Lewatit och Dowex
  • Adsorbenter -för tungmetaller och oljor
  • Aktivt kol
  • ROWAsorb -avskiljning av arsenik
  • HM Plus -fällningsmedel för tungmetaller
  • Polymerer/koagulanter