Vattenrening

Produkter för vattenrening:

  • Jonbytare -Lewatit och Dupont
  • UF -Ultrafilter
  • RO-system
  • Adsorbenter -för tungmetaller och oljor
  • Aktivt kol
  • ROWAsorb -avskiljning av arsenik
  • HM Plus -fällningsmedel för tungmetaller
  • Flocknings- och fällningsmedel