Matarvatten

Matarvattentillsatser:

 • Syrereducerare
 • Dispergeringsmedel
 • Komplexbildare
 • pH-justering i pannvatten
 • Alkaliseringsmedel för ånga/kondensat
 • Pyranin för läckagesökning i fjärrvärmenät

Förbehandling:

 • Partikelfilter
 • Järn/manganfilter
 • Avhärdningsfilter
 • Jonbytare
 • UF
 • RO

Övrig utrustning för matarvattenbehandling:

 • Doseringsutrustning
 • Provtagningskylare
 • Kondensatfilter
 • Analyskit
 • Mätinstrument

Kontakta oss

Panna innan vår vattenbehandling
Samma panna med vår vattenbehandling