Service/Konsulttjänster/Kurser

Vi erbjuder följande servicefunktioner:

  • Mekanisk service av Amiad, Filtomat, Tekleen och Kinetico.
  • Serviceavtal för levererad utrustning, exempelvis filtersystem, avhärdningsfilter, membranrengöring, regenerering av jonbytarfilter, mm.
  • Kemisk rengöring av värmeväxlare, pannor och slutna värme/kylsystem
  • Rengöring av kyltorn
  • Legionellasanering -’Standardförfarande vid legionellaförekomst’
  • FullServiceAvtal -FSA: vi åtar oss ansvaret för vattenkvalitén i Ert kyltorn

Vi erbjuder även konsulttjänster inom:

  • Matarvattenteknik
  • Utredningar avsaltningsanläggningar mm.

Kurser inom:

  • Matarvatten
  • Kylvatten

Kontakta oss för mer information.

Kontakta oss