Fällningsmedel och koagulanter

  • Metallsalt-baserade fällningsmedel
  • Polymerer, anjon/katjon
  • Polymeriserade fällningsmedel

Kontakta oss för mer information.

Kontakta oss

Utprovning av rätt produkt innebär ofta s k jar-tester