Processvatten

Det ställs ofta höga, men specifika krav på ett processvatten. Processvattnet behöver vanligen inte vara av högsta kvalité, men utifrån några få, specifika parametrar bedöms huruvida vattnet kan användas för en tillverkningsprocess. Exempel kan vara att vattnet ska vara fritt från humus, ha låg kloridhalt, innehålla lite partiklar eller ha en låg hårdhet. Det innebär att processlösningarna i det närmaste alltid är skräddarsydda för just Er process. Nedan finns två grupper produkter som vi ofta använder oss av beroende på vad som ska uppnås.

Produkter för processvatten:

 • Dispergeringsmedel
 • Biocider
 • Fällningsmedel
 • Polymerlösningar
 • Doseringsutrustning
 • Inblandningsutrustning

Produkter för tillverkning, rening och återanvändning av processvatten:

 • Avhärdningsfilter
 • Membrananläggningar UF/NF/RO
 • Sand-/mediafilter
 • Automatiskt självrensande filter
 • Centrifugalseparatorer och hydrocykloner
 • Pås-/patronfilter Viking Filter®

Kontakta oss