Hand som det hälls vatten på

Vatten för framtiden

Att världen står inför en enorm utmaning gällande försörjning av rent vatten är ett faktum. I Sverige ser vi inte den problematiken tack vare vårt eget gynnsamma klimat och vår tillgång till färskvatten, men i andra delar av världen är vattenproblemet betydligt större och är en betydande orsak till hämmad utveckling med fattigdom som direkt följd.

Vattenbesparing i kyltorn

Genom att installera vårt filtersystem med spoldysor inuti öppna kyltorn möjliggörs stora vattenbesparingar. Filtersystemet gör att mindre mängder kemikalier (eller inga alls) behöver doseras till vattnet, vilket leder till minskat behov av avblödning.

Vi berättar gärna mer om vattenrening!

Kontakta oss

I Sverige börjar industrins vattenförbrukning hamna på den interna agendan eftersom den påverkar tilldelning av nya koncessioner med strängare miljökrav.

Inom finansbranchens råvaruhandel där olja, gas, metaller och andra råvaror länge har varit i fokus blir nu vatten alltmer intressant för investeringar. Ett exempel på detta är Pictet Funds’ -Water-fond där investeringar görs i vattenteknikföretag. ABN Amro’s vattencertifikat är ett annat.

Läs om de mycket uppmärksammade svenska forskarna och deras rön i New Scientist:
The strangest liquid: Why water is so weird