Kylvatten

Vi erbjuder kompletta vattenbehandlingsprogram för att garantera en god vattenkvalité. Vi har ett omfattande sortiment av filter för kylvatten. Kombinerat med mycket driftsäkra doseringspumpar och styrutrustning för dosering och avblödning kan vi skräddarsy vattenbehandlingsprogram som håller systemet rent, sparar vatten och kemikalier.

Kemikalier:

 • Korrosionsinhibitorer (för öppna och slutna kylvattensystem)
 • Biocider
 • Dispergeringsmedel
 • Ytaktiva medel

Partikelavskiljning:

 • Automatiskt backspolande filter, 2,3-4500 m3/timme, 10-4000 µm
 • Påsfilter
 • Patronfilter
 • Centrifugalseparatorer och hydrocykloner, 0,7-200 m3/timme

Styr/kontrollutrustning:

 • Kyltornsautomatik för komplett styrning av vattenbehandling, avblödning och filter
 • Korrosionsrigg för mätning av kylvattnets korrosionshastighet

Kontakta oss

 • Kyltorn