Doseringsutrustning / Processtyrning

Vi erbjuder doseringspumpar och styrning med:
-Tidsstyrning
-Extern puls (vattenmätare)
-Analog signal (fast/variabel)

Tillbehör:
-Nivåvakt för att undvika torrkörning
-Flödesvakt
-Doseringskärl
-Omrörare
-Uppsamlingskärl

Som komplement till vår doseringsutrustning erbjuder vi processkontrollers för pH, redox och konduktivitet. Våra doserings- och processtyrningsutrustning passar applikationer såsom kyltorn, slutna kylsystem, pannsystem, pH/ORP, desinfektion, konduktivitet och ytbehandling.

Vi har kunskapen om vilken doseringsutrustning/processtyrning som passar din applikation.
Rådfråga oss så tar vi fram ett förslag som passar dina krav.
Kontakta oss för mer information.

Kontakta oss