Vattenkemi och vattenteknik för industriella processer

Kontakta oss
Att världen står inför en enorm utmaning gällande försörjning av rent vatten är ett faktum. I Sverige ser vi inte den problematiken tack vare vårt eget gynnsamma klimat och vår tillgång till färskvatten, men i andra delar av världen är vattenproblemet betydligt större och är en betydande orsak till hämmad utveckling med fattigdom som direkt följd.

Våra områden

Senaste nytt