Rökgaskondensat

Rökgaskondensat ger ofta problem med såväl höga susp-halter som tungmetaller. Vi har kompletta systemlösningar för att på ett effektivt sätt uppnå en renare process som ger mindre igensättningar i spraydysor och ett rent utgående vatten.

Våra produkter omfattar:

  • Ultrafilter
  • Mediafilter Turbidex
  • Jonbytarfilter för avskiljning av tungmetaller
  • RO-system för återvinning av vatten till mata-beredning
  • HM Plus för tungmetallsfällning

Kontakta oss