Matarvattenkemikalier

Matarvattenkemikalier

Vårt sortiment omfattar:

  • Syrereducerare
  • Komplexbildare
  • pH-justerare
  • Alkaliseringsmedel för ånga/kondensat
  • Odacon® Filmbildande aminer
  • Pyranin för färgning av fjärrvärmevatten

Bland våra kunder finns de stora energibolagen såväl som många av landets mest kända livsmedelstillverkare och processindustrier.
Våra produkter används även på sjukhus, processindustrier, sågverk, mm.

Kontakta oss

Den övre bilden visar panndomen inuti en av två ångpannor hos en livsmedelstillverkare. De två ångpannorna hade omfattande beläggningar på tuber och i domen med försämrad verkningsgrad som följd. De två pannorna
kunde knappt leverera tillräcklig med ånga till processen.
Med vårt vattenbehandlingsprogram såg pannan ut som på bilden nedan. Tuberna är fortfarande delvis täckta med beläggning, men skillnaden är mycket stor.
Det märktes också på verkningsgraden, en av de två pannorna kunde stängas av, en panna kunde själv leverera tillräckligt med ånga.