Jonbytare

WaterTech levererar jonbytare till de flesta på marknaden förekommande jonbytessystem som katjonbytare, anjonbytare, blandbäddsmassa och tungmetalljonbytare.

Vi arbetar med jonbytare från olika tillverkare beroende av applikation. Tack vare detta hittar vi nästan alltid en lösning på våra kunders problem inom vattenrening.

Byt jonbytare med jämna mellanrum

Jonbytare för vattenrening kan användas som engångsjonbytare, vilket är vanligt i vissa applikationer alternativt regenereras med kemikalier. Alla jonbytare har dock en begränsad livslängd varpå de behöver bytas med jämna mellanrum.

Exempel på utrustning där jonbytare byts mer frekvent är blandbäddsfilter av engångstyp, tungmetalljonbytare där jonbytaren går till destruktion samt anjonfilter och regenereringsbara blandbäddsfilter där slitaget är högt.

Massaprov för laboratorietest

Vi har möjligheten att testa en jonbytares kondition genom att ta ut ett massaprov som sänds för laboratorietest. Vi erbjuder även beräkningar och kan göra service samt hjälpa till med byte av jonbytare på plats.

Har du en fråga angående jonbytare, eller vill du lägga en beställning? Kontakta oss idag, vi är kända för vår höga servicenivå.

Läs mer om våra jonbytare under respektive pdf.