Jonbytare

WaterTech levererar jonbytare till de flesta på marknaden förekommande jonbytessystem.

Vi arbetar främst med jonbytare från Rohm & Haas och DOW som numera är samma leverantör, men har för vissa specialapplikationer även jonbytare från andra leverantörer. Därför hittar vi nästan alltid en lösning på våra kunders problem.

Jonbytare kan användas som engångsjonbytare vilket är vanligt i vissa applikationer eller regenereras med kemikalier, men alla jonbytare har en begränsad livslängd och behöver bytas med jämna mellanrum.

Exempel på utrustning där jonbytare byts mer frekvent är blandbäddsfilter av engångstyp, tungmetalljonbytare där jonbytaren går till destruktion samt anjonfilter och regenereringsbara blandbäddsfilter där slitaget är högt.

Vi erbjuder även i samarbete med DOW, tjänsten att testa en jonbytares kondition genom att ta ut ett massaprov som sänds för laboratorietest.

Vi erbjuder även beräkningar och kan göra service samt hjälpa till med byte av jonbytare på plats.

Fråga oss om jonbytare.

Kontakta oss